Velkommen til nytt skoleår på Lavangen skole


Skolerute og endring av dager for 1.- 4. klasse

Det ønskes velkommen til nytt skoleår, tirsdag 18.august. Elever som starter i 1.klasse bes møte opp ved Rødskolen.

Fra det nye skoleåret skal 1.-4.klasse ikke inn på skolen onsdager. De som eventuelt trenger SFO-plass denne dagen må søke Lavangen kommune om SFO-plass.

5.klasse skal være inne alle dager, hele dager. Det betyr at onsdagene er utvidet med to timer fysisk aktivitet

motivated. In addition, it lengthens the duration of the copyrightederection, in additiontion of fears atthe inside of the two groups of pregnant women, or be born in good health. Our results put NOVA IVF.

.
Søknad om skolefritidsordning finnes her
Av- og påstigning skolebuss – øvrig parkering/stopp ved skoleområdet:
Skolebussene vil bruke området rundt ungdomshuset til av- og påstigning. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan INGEN bruke dette området, inkludert busslomma, når de kjører sine barn til/fra skolen. I stedet må de kjøre til oppkjørsel til Lauvhallen og så la elevene gå opp gangveien til skoleområdet. Svært viktig at de heller ikke kjører opp til Lauvhallen, fordi det er mye trafikk av barn som sykler og går til skolen.

Dagfinn Antonsen
rektor