Lavangen skole – tredje beste skole i landet på trivselHøy skåring i Dagbladets fokus på «forskjells-Norge»

Dagsavisa Dagbladet har i den siste tiden publisert en serie med fokus på forskjells – Norge. I utgivelsen fra lørdag 05. september 2015 kan man lese at Lavangen skole er en av de skolene i landet hvor elevene svarer at det trives best. Skolen har i tillegg en svært lav andel av elevene som følger seg mobbet.

Dagbladet sier følgende om serien med fokus på forskjells Norge:
«Forskjells-Norge» er Dagbladets database der «vi samler og tilgjengeliggjør offentlig data fra forskjellige kilder i et interaktivt verktøy. Basen bygges ut fortløpende

1. The use of sildenafil Is absolutely contraindicated inpredisposing to priapism (sickle cell anemia, multiple myeloma, amoxil 500mg.

. Målet er at du på en enkel måte kan søke frem, sammenligne og dele lokale tall og fakta.

Vi har innhentet tabeller fra en rekke kilder og statistikkeiere, som Statistisk Sentralbyrå og Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA), Folkehelseinstituttet, Skattedirektoratet, Statens Vegvesen, NAV, Vinmonopolet, osv

In radio-ligand binding studies sildenafil displayed little affinity for α1-, α2-, and β-adrenergic receptors, dopamine (D1 and D2), histamine (H1), 5-HT1, 5-HT2, muscarinic and opoid receptors and dihydropyridine, verapamil, diltiazem, and benzodiazepine binding sites.patients with mild to moderate ED. Adverse reactions sildenafil 100mg.

. Antall kilder og tabeller bygges ut fortløpende. For oss har det vært vesentlig at statistikken vi bruker kan brytes ned på kommunenivå og på den måten få frem likheter og forskjeller så lokalt som mulig. Utfordringen er at mye god statistikk ikke finnes tilgjengelig på dette nivået. Noe vi håper Forskjells-Norge kan bidra til å tilgjengeliggjøre gjennom å øke offentlighetens interesse.

Oversikt over de beste skolene i landet:

Kommune

Tid

Trives godt prosent
Sogndal 2015 94,30
Halsa 2015 93,60
Lavangen 2015 93,40
Tinn 2015 92,90
Holtålen 2015 92,80
Stryn 2015 92,50
Flesberg 2015 92,10
Os (Hedm.) 2015 92,10

***

Det er grunn til å gratulere de ansatte ved Lavangen skole med et godt forebyggende arbeid.

Rådmann