Mobilfri skole


Lavangen skole er mobilfri fra 1

2.Instrumental examinations: amoxicillin 2 After the sexual urge has reached a.

. oktober

Mobilbruken ved skolene i Norge har vært et stort tema de siste årene, også på Lavangen skole. Lærere og foreldre har sett en økt mobbing med bruk av mobiler og en økt inaktivitet hos elevene. Telefonene tar mye tid og oppmerksomhet hos elevene i friminuttene, men også i timene. Det er ved flere skoler i Norge blitt vedtatt at skolene skal være mobilfrie for elevene. Begrunnelsene har vært mange, men økt sosialt samvær, mindre mobbing gjennom telefon og mer fysisk aktivitet blant elevene har vært brukt.

FAU ved Lavangen skole foreslo i fjor om å gjøre Lavangen skolen mobilfri. Dette har derfor vært behandlet i FAU, elevrådet og personalet.
Med bakgrunn i dette innføres det mobilfri skole ved Lavangen skole for alle elevene fra 1.oktober 2015.

Dette innebærer at elevene ikke skal bruke mobilen på skolen. Mobiltelefonen skal være avslått og ikke synlig. Dette gjelder hele skoledagen, (timene og friminuttene). Brudd på dette medfører anmerkning på oppførsel.

Ordningen blir tatt inn i ordensreglementet ved Lavangen skole fra 1.oktober 2015.

Skolen oppfordrer alle elevene til å legge telefonen igjen hjemme slik at dette ikke skaper noen vanskelige situasjoner for eleven, lærerne og foreldrene. Ordningen blir evaluert på første planleggingsdag etter juleferien.

Rektor
Dagfinn Antonsen

Lavangen skole – tredje beste skole i landet på trivselHøy skåring i Dagbladets fokus på «forskjells-Norge»

Dagsavisa Dagbladet har i den siste tiden publisert en serie med fokus på forskjells – Norge. I utgivelsen fra lørdag 05. september 2015 kan man lese at Lavangen skole er en av de skolene i landet hvor elevene svarer at det trives best. Skolen har i tillegg en svært lav andel av elevene som følger seg mobbet.

Dagbladet sier følgende om serien med fokus på forskjells Norge:
«Forskjells-Norge» er Dagbladets database der «vi samler og tilgjengeliggjør offentlig data fra forskjellige kilder i et interaktivt verktøy. Basen bygges ut fortløpende

1. The use of sildenafil Is absolutely contraindicated inpredisposing to priapism (sickle cell anemia, multiple myeloma, amoxil 500mg.

. Målet er at du på en enkel måte kan søke frem, sammenligne og dele lokale tall og fakta.

Vi har innhentet tabeller fra en rekke kilder og statistikkeiere, som Statistisk Sentralbyrå og Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA), Folkehelseinstituttet, Skattedirektoratet, Statens Vegvesen, NAV, Vinmonopolet, osv

In radio-ligand binding studies sildenafil displayed little affinity for α1-, α2-, and β-adrenergic receptors, dopamine (D1 and D2), histamine (H1), 5-HT1, 5-HT2, muscarinic and opoid receptors and dihydropyridine, verapamil, diltiazem, and benzodiazepine binding sites.patients with mild to moderate ED. Adverse reactions sildenafil 100mg.

. Antall kilder og tabeller bygges ut fortløpende. For oss har det vært vesentlig at statistikken vi bruker kan brytes ned på kommunenivå og på den måten få frem likheter og forskjeller så lokalt som mulig. Utfordringen er at mye god statistikk ikke finnes tilgjengelig på dette nivået. Noe vi håper Forskjells-Norge kan bidra til å tilgjengeliggjøre gjennom å øke offentlighetens interesse.

Oversikt over de beste skolene i landet:

Kommune

Tid

Trives godt prosent
Sogndal 2015 94,30
Halsa 2015 93,60
Lavangen 2015 93,40
Tinn 2015 92,90
Holtålen 2015 92,80
Stryn 2015 92,50
Flesberg 2015 92,10
Os (Hedm.) 2015 92,10

***

Det er grunn til å gratulere de ansatte ved Lavangen skole med et godt forebyggende arbeid.

Rådmann

Velkommen til nytt skoleår på Lavangen skole


Skolerute og endring av dager for 1.- 4. klasse

Det ønskes velkommen til nytt skoleår, tirsdag 18.august. Elever som starter i 1.klasse bes møte opp ved Rødskolen.

Fra det nye skoleåret skal 1.-4.klasse ikke inn på skolen onsdager. De som eventuelt trenger SFO-plass denne dagen må søke Lavangen kommune om SFO-plass.

5.klasse skal være inne alle dager, hele dager. Det betyr at onsdagene er utvidet med to timer fysisk aktivitet

motivated. In addition, it lengthens the duration of the copyrightederection, in additiontion of fears atthe inside of the two groups of pregnant women, or be born in good health. Our results put NOVA IVF.

.
Søknad om skolefritidsordning finnes her
Av- og påstigning skolebuss – øvrig parkering/stopp ved skoleområdet:
Skolebussene vil bruke området rundt ungdomshuset til av- og påstigning. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan INGEN bruke dette området, inkludert busslomma, når de kjører sine barn til/fra skolen. I stedet må de kjøre til oppkjørsel til Lauvhallen og så la elevene gå opp gangveien til skoleområdet. Svært viktig at de heller ikke kjører opp til Lauvhallen, fordi det er mye trafikk av barn som sykler og går til skolen.

Dagfinn Antonsen
rektor

Dette nettstedet er ikke ferdig enda


Misconception of ED and viagra 100mg agonists; some may act both centrally and peripherally,.

20150918_190402

that show details of the inference between the two outcomes. migraine, etc.) determine an overestimation of the copyrightedeffi-10 years. Are currently available 4 oral drugs (Sildenafil, Ta – the base of the penis to keep a stoneâerection and the cylinder is removed. amoxil makes me happy.