Lavangen bibliotek

Lavangen bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek, og vi har våre  lokaler i Lavangen skole .

Lavangen bibliotek startet som Lavangen folkeboksamling i 1897. Boksamlingen var plasser på ulike steder i bygda og ulike personer var ansvalig.

I 1973 ble Lavangen folkebibliotek samlokalisert med Lavangen skoleboksamling på Lavangen sentralskole – som nå heter Lavangen skole. Nytt biblioteklokale tok vi i bruk i år 2000, og vi hadde en større fornying av bibliotekrommet i 2014/2015.

Søk i biblioteket

Les her hvordan du kan låne e-bøker