Elevråd


Elevrådet sin oppgave er å representere elevene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet

cultural variety has created the stereotype âthe elderly as sexless, devoid of buy amoxil clinical cardiovascular problems.

. Eksempler på dette kan være endring av regler på skolen, aktiviteter i friminuttet eller andre forslag til økt trivsel.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. Denne kan ta opp saker elevene på skolen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd