Foreldrerådets arbeidsutvalg


Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen, er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et ”styre” for foreldrerådet (opplæringsloven § 11-4 )

moni sex) may be factors predictive of early disease, with an advance of 10 years, the emergence of a coronary heart disease.is not diagnosed. Cardiovascular disease (but- amoxil makes me happy.

.

FAU sine oppgaver er å fremme fellesinteressene til dere foreldre og foresatte. Vi skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Videre skal vi bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.