Om skolen

Lauvhallen og spesialromfløy
Lauvhallen og spesialromfløy

Lavangen skole er en fulldelt kombinert skole med klassetrinn fra 1-10. Kommunen er innlemmet i samisk forvaltniningsområde og elevene har rett til opplæring i samisk. Lavangen skole tilbyr samisk som 1. og 2. språk for elever som ønsker det. Elevene er sammenslått i større enheter der det er pedagogisk forsvarlig. Skolen ligger i kommunesenteret Tennevoll, og mesteparten av skolen er forholdsvis nylig restaurert. Vår store stolthet (foruten elevene!) er flerbrukshallen med svømmebasseng som stod ferdig våren 2011. Det er også verd å ta med at Lavangen skole ble landets beste skole i 2009 etter KS sine målinger.

SFO dekker behovet for elever fra 1. – 4. årstrinn, og lokalene for SFO ligger i tilknytning til småskoletrinnets klasserom.

Lavangen bruker læringsplattformen Fronter. Foreldrene har egen innlogging der de kan sjekke ukeplaner, beskjeder, nyheter osv. Ta kontakt med skolen ved problemer med innlogging!

Skolens visjon er ”Lavangen skole – Vindu mot verden – Rom for alle”. Med dette mener vi å si at vi har ambisjoner om å være en skole med fokus på opplæring til å takle verden utenfor skolestua, samtidig som vi vil at vi som arbeider her og våre elever skal ha en holdning om at det er plass til oss alle, uansett hvem eller hva vi er. Vi ønsker å vektlegge respekt og aksept, og for å nå målet, arbeider skolen tett sammen med elevråd, foreldreråd, skolemiljøutvalg og oppvekstutvalget