SFO

Skolefritidsordning (SFO) er et pedagogisk tilbud før og etter skoletid for elever på 1.-4. trinn. Tilbudet gis også til og med 7. trinn for elever med funksjonshemming.

Telefon: 92204127

Søknadsskjema for SFO
De barna som har plass v/SFO innneværende skoleår, og som fortsatt skal ha plass,  må søke på nytt.
Søknad for SFO sendes/leveres: Lavangen kommune, Nesseveien 7, 9357 Tennevoll

Gørild Fjeldstad
Styrer på SFO
Telefon nr.: 77176527
Epost: gorild.fjeldstad@lavangen.kommune.no