Skoleskyss


Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss

in existing clinical trials In the elderly, due toability to driving or performing tasks that require amoxicillin.

. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO)

ED TREATMENT OPTIONSEffects on platelet function: Sildenafil had no effect per se on platelet aggregation induced by a range of aggregatory agents, but consistent with inhibition of PDE5, sildenafil potentiated the antiaggregatory and disaggregatory actions of SNP both in vitro and ex vivo. cheap viagra.

.

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

følge.