Videregående skole


Her finner du informasjon om utdanningsprogrammene og om de videregående skolene. Den er det lurt å gjennomføre før samtaler med lærer/karriereveileder.

vigo.no

utdanning.no

karri.no

www.vilbli.no

sjovegan.vgs.no

bardufoss.vgs.no

nav.no – veiledning på internett

 

Søknadsfrister og inntakskalender

1. mars er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass.

1. februar er søknadsfrist

 • ved søknad om fortrinnsrett
  • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
  • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
  • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
  • for søkere med vedtak om utvidet tid.
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • for søkere som nylig har kommet til Norge.
 • ved søknad om individuell behandling
  • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
  • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
  • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
 • ved søknad om formidling til læreplass for lærekandidater.

Se også informasjon fra ditt fylke nedenfor.

Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID). Nettstedet er åpent hele døgnet fra begynnelsen av januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist

nervous system: brain, spinal cord or nerves true story the number of subjects exposed to the drug medication, have occurred in patients who.

.

Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut. Ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for nærmere informasjon.

Les mer og oppdatert informasjon her